Meerwegen scholengroep

Opleiders

Wat ik zo leuk vind aan de begeleiding van mijn student is dat ik haar zo relaxt voor de klas zie staan, en dat ze er een eigen draai aan geeft. Daarnaast vind ik haar ideeën interessant. Ik leer ook veel van mijn student, bijvoorbeeld nieuwe invalshoeken als het gaat om uitleg van bijvoorbeeld grammatica. Mijn tip aan andere werkplekbegeleiders is dat je je student de ruimte moet geven, hem/haar stimuleren om lekker te experimenteren. Alleen zo groei je!

Roelof de Haan, Corlaer College

Handige documenten en praktische tools

Veilige en uitdagende leeromgeving

 

Persoonlijke leervragen centraal

 

Onderzoekende houding

 

Reflectie

 

Verbinding theorie en praktijk

 

Samen begeleiden en beoordelen

Studentengids 2023-2024

Hier vind je een gids voor alle studenten die stage lopen binnen de MOS met belangrijke informatie over de begeleiding van hun stage en het opleidingsprogramma op hun stageschool. Ook staat hierin het leerwerkplan en een reglement m.b.t. o.a. AVG regels.

Leeractiviteiten studenten MOS 23-24

In dit document tref je leeractiviteiten aan die jouw student kunnen ondersteunen om de persoonlijke leervragen en -taken uit te werken. De leeractiviteiten bieden de student inspiratie en handvatten bij de ontwikkeling tot leraar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opdrachten die gericht zijn op (vak)didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden en organisatorische vaardigheden. Neem snel een kijkje!

Tijd voor Bubbels en PR!

Meerwegen opleidingsschool (MOS): positieve beoordeling basiskwaliteit Samen Opleiden

Op 12 juni 2024 hebben wij het bericht ontvangen dat de Meerwegen opleidingsschool (MOS) positief is beoordeeld m.b.t. de basiskwaliteit Samen Opleiden. Dit in relatie tot het Kwaliteitskader Samen Opleiden & inductie. In onze zelfevaluatie lezen jullie hoe we de kwaliteit als opleidingsschool dagelijks vorm geven.

De commissie geeft aan onder de indruk te zijn hoe wij onze leeromgeving voor leraren in opleiding vormgeven en dat we dat echt gezamenlijk doen: met jullie als opleiders op de scholen en lerarenopleidingen, onze leraren (in opleiding), onze school- en teamleiders, opleidingsmanagers en alle andere betrokkenen!

Jullie hebben als werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders de afgelopen jaren binnen de MOS honderden leraren in de regio Amersfoort met enorme bevlogenheid en betrokkenheid goed opgeleid en daarmee aan onze leerlingen een stevig fundament gegeven voor hun lerende leven. DANK JULLIE WEL DAARVOOR!

En we gaan daar mee door! Voor de komende jaren bieden wij als partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren voor leraren (in opleiding) binnen Meerscholen een veilige en uitdagende leerwerkplek aan waarin we met z’n allen blijven leren en ontwikkelen!

“Als werkplekbegeleider binnen de opleidingsschool heb je houvast aan de principes voor opleiden. Er is een helder beroepsbeeld en visie op leren en opleiden Doordat alle werkplekbegeleiders volgens dezelfde principes werken, herkent de student deze principes ook en kom je snel tot diepgang. Als werkplekbegeleider werk ik onder andere volgens het principe van ‘een leven lang leren’; ik wil zelf ook graag van de student leren. Dit is een veilige uitgangspositie, want de student ziet dat ook een ervaren docent nog lerende is.” (Inge Boekhorst, Oostwende College)

“Als instituutsopleiders van de opleidingsschool Samen Opleiden en Professionaliseren binnen Meerscholen willen we een volgende stap zetten in de ontwikkeling van de opleidingsschool. We werken verder aan de kwaliteit van de leeromgeving van onze leraren in opleiding door kallibratiesessies over begeleiding bij persoonlijke leervragen, lesobservaties, intervisie- en themabijeenkomsten en het gebruik van bronnen door leraren-in-opleiding. Het beroepsbeeld is in alles het leidende principe.” (Joop de Vries, Hogeschool Windesheim)