Meerwegen scholengroep

Werken bij

De medewerker die wij zoeken, heeft hart voor de leerling en passie voor het onderwijs. Onze medewerker is in staat goed in te schatten wat die ene leerling nodig heeft. Dit vormt de basis voor de manier waarop onze medewerker vanuit pedagogisch, didactisch én vakinhoudelijk perspectief invulling geeft aan onderwijs en ondersteuning.

Onze medewerker is:

 • Nieuwsgierig: hij of zij is oprecht geïnteresseerd in de leerling en in zijn of haar collega’s. Onze medewerker ziet de leerling en collega. Helpt hen te zien wie zij zijn en helpt hen om grenzen te verleggen. Onze medewerker is ook nieuwsgierig naar zichzelf. Durft feedback te vragen en te geven, samen met zijn of haar partners in ontwikkeling. Dit vraagt om zelfreflectie als essentieel kenmerk van professioneel handelen.
 • Wil zich blijvend ontwikkelen: hij of zij is samen met leerlingen en collega’s permanent bezig met ontwikkelen. Onze medewerker onderhoudt zijn of haar vakmanschap en wil hierin het voorbeeld voor anderen zijn. Dit doet hij of zij in interactie met collega’s en de beroepsgroep.
 • Is zich bewust van de wereld en de mensen om zich heen: hij of zij ziet diversiteit, eigenheid en talent als kansen en draagt hier vanuit bij aan het bouwen aan een duurzame samenleving. Onze medewerker leeft dit voor aan anderen en betrekt de partners in ontwikkeling bij het vormgeven van het onderwijs.

Denk je dat bovenstaande op jou van toepassing is? Solliciteer dan op één van onze vacatures.

(let op: scrol naar beneden om al onze vacatures te zien of selecteer op school)

Vacatures

Jouw sollicitatie

Voordat je bij ons solliciteert, kun je je uitgebreid oriënteren op onze website en op de websites van onze scholen.
Als uitgangspunt voor onze sollicitatieprocedures hanteren wij de NVP Sollicitatiecode. Het doel van de NVP Sollicitatiecode is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure.
Omdat de Meerwegen Scholengroep een onderwijsstichting is, is een geldige Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) verplicht.

Arbeidsvoorwaarden

Bij een baan vol uitdaging en verantwoordelijkheid horen een beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij de functie. Naast een salaris, dat conform de CAO VO wordt bepaald, ontvangen medewerkers een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en een prima pensioenregeling (ABP).

In april 2020 sloten de VO-raad en vakorganisaties in het onderwijs een akkoord over de CAO VO. De CAO VO 2020 is geldig vanaf 1 januari 2020. Onze stichting kent naast de cao een aantal aanvullende regelingen:

 • Tegemoetkoming vakbondscontributie
 • Fiscale reiskostenvergoeding
 • Fietsregeling
 • Sportregeling
 • Collectieve (zorg)verzekeringen
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis).
 • Regeling uitruil studieschuld.

Stagevacatures

De Meerwegen OpleidingsSchool (de MOS) is een intensieve samenwerking tussen de scholen van de Meerwegen scholengroep en de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht, Christelijke Hogeschool Windesheim en de eerstegraads lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht.

Het aanbod aan leerwerkplekken per school is als volgt te vinden:

 1. Hogeschool Utrecht
  Voor de beschikbare leerwerkplekken kijk je op OnStage, de interne website van de Hogeschool Utrecht. Hier staat het aanbod vanuit de verschillende Meerwegenscholen per vak en per leerjaar. Reageer op de vacature en stuur een e-mail naar de betreffende schoolopleider. Je vindt hier ook de eventueel aangeboden leerwerkplekken voor de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU en de Graduate School of Teaching) – Universiteit Utrecht.
  Verder zijn de verschillende scholen vertegenwoordigd op de  “banenmarkten”  van de HU in oktober en mei. Hier kun je persoonlijk contact leggen met de schoolopleiders.
 2. Universiteit Utrecht
  Voor de UU/GST nemen de studenten contact op met het stagebureau van de UU/GST. Het stagebureau verdeelt de beschikbare stageplekken.
 3. Hogeschool Windesheim
  Dagstudenten: Voor beschikbarere stageplekken neem je contact op met het praktijkbureau. Het praktijkbureau verdeelt de beschikbare stageplekken.Afstandsleren + LIO: Voor de stages voor de tweedegraads lerarenopleidingen via afstandsleren dien je zelf een stageplek te zoeken. Als je een stageschool hebt gevonden, moet je het praktijkbureau via het aanmeldformulier (uiterlijk 4 weken voor de start van je stageperiode ) de noodzakelijke gegevens melden. Ondervind je grote problemen bij het vinden van een stageplaats, dan kan het praktijkbureau Bewegen en Educatie eventueel bemiddelen.Vacatures: Op een aparte projectcommunity wordt een overzicht gegeven van de meldingen die het praktijkbureau binnenkrijgt. Hier worden ook afstudeerplaatsen getoond. Vacatures en stageplaatsen LVO – Home (sharepoint.com)

Privacy

De Meerwegen scholengroep neemt privacy serieus. Onze scholen beheren en beveiligen persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens hoofdzakelijk om onderwijs te organiseren. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van leerlingen gebruiken om onderwijs te geven en leerlingen begeleiding te bieden. Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij alleen met het oog op het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. De scholen nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Als u bij ons solliciteert bewaren wij de volgende gegevens van u:

 • sollicitatiebrief en/of sollicitatieformulier;
 • curriculum vitae (cv);
 • correspondentie omtrent de sollicitatie;
 • getuigschriften;
 • verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • psychologisch onderzoek/resultaten assessment.

Deze gegevens bewaren wij totdat de sollicitatieprocedure is beëindigd of bij een benoeming tot het einde van het dienstverband/benoemingstermijn. Mochten wij uw sollicitatie in portefeuille willen houden, dan vragen wij voorafgaand om uw toestemming.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op.