Meerwegen scholengroep

Meerwegen

Missie en visie

Missie

Wij willen iets betekenen voor een betere, duurzame en inclusieve wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron. Onze scholen geven vanuit deze bron ieder invulling aan hun eigen identiteit.

Visie

Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit de persoon die hij of zij is, in relatie met de wereld en de mensen om zich heen.

Manifest

Dit Manifest ‘Voor die ene leerling’ is ons vertrekpunt in alles wat we doen. Onze toetssteen. Ons verhaal dat wij aan anderen vertellen. Download hier het hele Manifest.

Jaarverslag

In ons jaarverslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.

Dit verslag is een integraal verantwoordingsdocument. Integraal betekent dat wij ons in samenhang verantwoorden over alle beleidsterreinen van de Meerwegen scholengroep. Daarbij volgen wij de richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs, zoals deze door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is opgesteld.

Het volledige jaarverslag, zoals dat beoordeeld is door de accountant, kunt u hier downloaden.

Identiteit

De Meerwegen scholengroep bestaat uit scholen die putten uit de christelijke bron. Dat is niet alleen te merken tijdens dag- en weekopeningen, godsdienstlessen en eigentijdse Kerst- en Paasvieringen. Het is ook zichtbaar aan de manier van omgaan binnen de school: met aandacht voor elkaar. En aan de manier waarop maatschappelijke ontwikkelingen worden besproken.

Christelijke identiteit is niet iets wat vastligt, maar iets wat op school met elkaar wordt vormgegeven. Dat gebeurt in ontmoetingen, vieringen en in onderling gedrag. Op onze scholen ervaren leerlingen en medewerkers dat ze deel uitmaken van een leer-, leef- en werkgemeenschap, waarin relatie en onderling vertrouwen belangrijk zijn. Wij zien dit als dé basis voor ontwikkeling.