Meerwegen scholengroep

Leraren in opleiding

Mijn leukste ervaring in mijn stagejaar tot nu toe is dat ik een leuke activerende activiteit deed met leerlingen in de klas. Interessant vind ik de domeinuren, ze zijn anders dan ik gewend ben en ik denk dat ze ook heel nuttig kunnen zijn voor de leerling. Het belangrijkste dat ik van mijn werkplekbegeleider geleerd heb is rust, doe gewoon je ding en het komt goed. Daarnaast duidelijk nadenken over wat je doet en vooral waarom.

Vivian Aalders, Corlaer College

Roulatiebijeenkomsten en vakdidactische intervisies MOS breed Woensdagmiddagen tussen 14.30 en 16.30

  1. 11 oktober 2023: Roulatiebijeenkomst Pro33
  2. 29 november 2023: Roulatiebijeenkomst Corlaer/Accent
  3. 10 januari 2024: Vakdidactische intervisie Corderius
  4. 28 februari 2024: Roulatiebijeenkomst Element
  5. 27 maart 2024: Vakdidactische intervisie Oostwende
  6. 15 mei 2024: Roulatiebijeenkomst Farel

Als je een heel jaar stageloopt, ga je naar minimaal 3 roulatiebijeenkomsten (waarvan mogelijk van je eigen stageschool) en 1 vakdidactische intervisie.

Studenten van de UU gaan naar minimaal 2 roulatiebijeenkomsten per half jaar. De vakdidactische intervisies zijn voor hen facultatief.

Handige documenten en praktische tools

Veilige en uitdagende leeromgeving

 

Persoonlijke leervragen centraal

 

Onderzoekende houding

 

Reflectie

 

Verbinding theorie en praktijk

 

Samen begeleiden en beoordelen

Studentengids 23-24

In deze gids voor alle studenten die stage lopen binnen de MOS vind je alle belangrijke informatie over de begeleiding van jouw stage en het opleidingsprogramma op jouw stageschool. Ook staat hierin het leerwerkplan (studenten HU en Windesheim) en een reglement m.b.t. o.a. AVG regels.

Leeractiviteiten studenten MOS 23-24

In dit document tref je leeractiviteiten aan die jou kunnen ondersteunen om je persoonlijke leervragen en -taken uit te werken. De leeractiviteiten bieden jou als student inspiratie en handvatten bij je ontwikkeling tot leraar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen opdrachten die gericht zijn op (vak)didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden en organisatorische vaardigheden. Neem snel een kijkje!

Tijd voor Bubbels en PR!

Meerwegen opleidingsschool (MOS): positieve beoordeling basiskwaliteit Samen Opleiden

Op 12 juni 2024 hebben wij het bericht ontvangen dat de Meerwegen opleidingsschool (MOS) positief is beoordeeld m.b.t. de basiskwaliteit Samen Opleiden. Dit in relatie tot het Kwaliteitskader Samen Opleiden & inductie. In onze zelfevaluatie lezen jullie hoe we deze kwaliteit als opleidingsschool dagelijks vorm geven.

De commissie geeft aan onder de indruk te zijn hoe wij onze leeromgeving voor leraren in opleiding vormgeven en dat we dat echt gezamenlijk doen: met jullie als leraren (in opleiding), alle opleiders op de scholen en lerarenopleidingen, met school- en teamleiders, opleidingsmanagers en alle andere betrokkenen!

Voor de komende jaren bieden wij als partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren voor leraren (in opleiding) binnen Meerscholen een veilige en uitdagende leerwerkplek aan waarin we met z’n allen blijven leren en ontwikkelen!

Een reactie van een leraar in opleiding van het panel van de Beoordelingsgerichte Peer Review, ook wel Bubbels en PR genoemd πŸ˜‰:

β€œDe BPR was voor mij een hele nieuwe ervaring. Het was fijn om mijn goede ervaringen met de MOS te kunnen delen. Ik heb genoten van de samenkomsten met de andere leraren in opleiding en de rest van het panel. Het waren toffe, leerzame momenten!” (Matthanja van Rijsinge, Pro33college)