e940848c6c050edd7c01dab4afec00e8

 

Voor de vestiging Farel College zoeken wij een
docent scheikunde, 1e graads 0,8 - 1,0 fte

met ingang van 1 augustus 2018. Het betreft een tijdelijke functie tot 1 augustus 2019, met uitzicht op verlenging van de reguliere uren bij goed functioneren en bij voldoende formatieruimte.
Het werkelijke aantal uren kan enigszins afwijken.

Klik hier voor de uitgebreide functiebeschrijving.

Profiel
Het Farel College biedt uitdagend onderwijs op mavo, havo en vwo niveau op twee locaties in Amersfoort: op de hoofdlocatie en op de Academy voor innovatief onderwijs. We zijn een open christelijke school met 1400 leerlingen en 130 collega’s.

Onbegrensd leren door ambitieus en betrokken onderwijs
Leerlingen krijgen bij ons de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren. Er is veel aandacht voor meertaligheid (o.a. tweetalig onderwijs op elk niveau), internationale oriëntatie en bèta onderwijs. Op het Farel College nemen leerlingen in toenemende mate meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. We geven de leerlingen de mogelijkheid om een deel van hun lesprogramma zelf in te vullen, waarbij de mentor in dit keuzeproces een belangrijke rol speelt. We hebben lestijd vrijgemaakt voor sociale en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Projecten vragen om vaardig te worden in samenwerking. In het portfolio staat de persoonlijke ontwikkeling meer centraal. We vinden het belangrijk dat de leerling zijn eigen plek vindt en verantwoordelijkheid neemt in de maatschappij. Onder andere door de maatschappelijke stage en ons handelen vanuit christelijke waarden en normen werken we hieraan. 

Wie zoeken wij?
- Je beschikt over een eerstegraads lesbevoegdheid voor scheikunde.
- Je bent in staat om in teamverband en binnen de vakgroep vorm te geven aan onze onderwijs- en
  vormingsdoelen.
- Je bent vakbekwaam en houdt aantoonbaar de ontwikkeling op het vakgebied bij.
- Je bent competent in het reflecteren.
- Je bent ontwikkelingsgericht.
- Je hebt affiniteit met en bent in staat om lessen te verzorgen op meerdere afdelingen in school.
- Je hebt de ambitie om een goede mentor te zijn.
- Je bent in staat een coördinerende rol te nemen voor de samenwerking tussen de bètavakken en voor
  uitbreiding van het bèta plus programma.
- Je bent bereid om NLT te geven (scheikundige modules).
- Je bent een stevige persoonlijkheid, kunt structuur aanbrengen, bent flexibel, en kunt een goede verbinding met
  de leerlingen tot stand brengen.
- Naast dat je afspraken nakomt, ben je proactief en toon je initiatief.
- Wij vragen van jou als kandidaat dat je de identiteit van onze school kunt onderschrijven.

Wat bieden wij?
- Een uitdagende functie waar ruimte is voor eigen initiatief.
- Een prettige werksfeer in een collegiaal team.
- Op deze functie is de CAO-VO van toepassing. Inschaling is afhankelijk van je huidige inschaling en
  relevante werkervaring.
- Een MacBook in bruikleen.
- Het betreft een tijdelijke functie tot 1 augustus 2019, met uitzicht op verlenging van de reguliere uren bij
  goed functioneren en voldoende formatieruimte.

Meer informatie en solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Jan van der Leij (rector) via telefoonnummer 
033 – 422 90 20. Of kijk op www.farel.nl. Jouw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag voor 5 maart 2018 via vacature@farel.nl gericht aan de rector, de heer drs. T.J. van der Leij.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vorige pagina

Identiteit

Medewerkers verrichten hun werk op basis van de christelijke identiteit van de school. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij in hun reactie aangeven, hoe zij willen bijdragen aan het christelijke karakter van de school.
Klik hier voor onze notitie Identiteitszorg

Sollicitatiecode


© Meerwegen scholengroep \ Contact \