a7581590cbc02938a27032642f66cc81

Verzekeringen en aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen ziektekostenverzekering en een (beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouders of verzorgers dit direct te melden aan de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onder deze verzekering is onrechtmatig handelen van leerlingen niet gedekt. Wanneer de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, zullen de ouders daarvoor aansprakelijk gesteld worden.
Voor excursies en reisweken heeft de school een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten. Ook de leerlingen zijn via deze verzekering verzekerd.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \