ae5913f900de2d8a0ad5598450e6b1c9

Stichting Leergeld
Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Daarom geeft Stichting Leergeld hen praktische hulp om mee te doen. Stichting Leergeld is een particulier fonds met een Goede Doelen-status. Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen 'meedoen'. Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties en pas daarna door eventuele aanvullende financiële/materiële hulp met bijv. een renteloos voorschot of een gift in geld of natura.

Voor meer informatie
www.leergeld.nl of bellen naar 06-47079400. Deze stichting is o.a. actief in Amersfoort en in Soest/Baarn.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \