e940848c6c050edd7c01dab4afec00e8

Ouderbijdrage
Alle geldelijke bijdragen die de school aan ouders vraagt, vallen onder de term 'ouderbijdrage'.
De ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. U kunt daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook activiteiten zoals excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet en de ouderraad vindt dergelijke zaken wel belangrijk.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \