ae5913f900de2d8a0ad5598450e6b1c9

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

Mevrouw A. Vermeer, voorzitter
De heer J. Huisman, vice-voorzitter
De heer R. Zondervan
De heer A.G. Lengkeek
Mevrouw S.H. Koning
de heer H. Geerts


De raad van toezicht is benoemd op basis van een profielschets. Als er een vacature is in de raad van toezicht stelt de raad een individueel profiel op. De medezeggenschapsraad mag voor één plek in de raad van toezicht een bindende voordracht doen.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \