6e42a4d0142befc66bd4d5ddc2a0ee02

College van bestuur

Het college van bestuur bestaat uit:

de heer L.J. Kentson (voorzitter)     

 

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht op basis van een profielschets. Wanneer zich een vacature voordoet stelt de raad van toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \