a7581590cbc02938a27032642f66cc81

Organogram Meerwegen OpleidingsSchool / MOS

De aansturing van de opleidingsschool geschiedt op de volgende niveaus:

stuurgroep MOS

De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van elke school (liefst op niveau van de schoolleiding), vertegenwoordiger van elk instituut, een lid van het college van bestuur en de projectleider.

Leden:

 • Kees van den Brink: conrector Corderius College, voorzitter
 • Joost Kentson: voorzitter College van bestuur Meerwegen scholengroep
 • Dominicus Kamsma: Directeur onderwijs VU
 • Hans van de Kant: relatiebeheerder HU
 • Joop de Vries: relatiebeheerder Windesheim en Instituutsopleider Het Element
 • Nan Botting: conrector Corlaer College
 • Wim van Deijk: directeur Het Element
 • Thijs Jan van der Leij: rector Farel College en Oostwende College
 • Arienne Sättler: bestuurssecretaris
 • Henny de Wit, projectleider MOS

Taken:
 • vaststellen jaaractiviteitenplan
 • vaststellen begroting
 • sturing geven aan de opleidingsschool door voortgang van ontwikkelplan 2016-2020 te monitoren.
 • eindverantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de opleidingsschool
 • organiseren en monitoren van de (im)materiële voorwaarden, zoals de facilitering van werkplekbegeleiders; aansturen van projectleider

Overlegfrequentie: twee maandelijks

projectleider

 • Henny de Wit, projectleider

Taken:

 • De projectleider is onder andere verantwoordelijk voor de voortgang van de activiteiten volgens het ontwikkelplan. De projectleider heeft de dagelijkse leiding en treedt op als linking pin tussen de stuurgroep, de projectgroep en de werkgroepen. 

Overlegfrequentie:

 • maandelijks met voorzitter stuurgroep
 • maandelijks met de projectgroep / werkgroeptrekkers
 • twee-maandelijks met de instituutsopleiders

projectgroep MOS

De projectgroep staat onder leiding van de projectleider en bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen. Van elke school in ieder geval de schoolopleider. De schoolopleiders die gecertificeerd zijn, zijn aangegeven met een *.

Leden

Corderius College:

 • Jan Willem Plat, docent Ne, schoolopleider*, coach nieuwe docenten
 • Mariëlle van der Spek: docent Frans, schoolopleider*
 • Hans de Kruijf: schoolopleider, coach nieuwe docenten
 • Maaike Röst: docent En, schoolopleider*, coach nieuwe docenten

Corlaer College

 • Gepko Hahn: docent Gs / Ma, schoolopleider*, coach nieuwe docenten
 • Sonja Verbruggen: docent En, Ne en Chinees, schoolopleider*
 • Carin van der Molen: docent En, schoolopleider*

Het Element

 • Leon Wouters: schoolopleider
 • Talitha Zervaas: docent En, schoolopleider

Oostwende College:

 • Fransje Klarenbeek: docent Wi, schoolopleider*, decaan
 • Baukje van Eeken: docent Du, schoolopleider (ziektevervanging)

Farel College:

 • Rik van den Berg: docent Ne, schoolopleider
 • Martin Koelmans: docent LO, schoolopleider
 • Henny de Wit: docent Du, schoolopleider* , coach nieuwe docenten, projectleider

Hogeschool Utrecht

 • Astrid Wijnands: docent Ne, Instituutsopleider Oostwende, trainer werkplekbegeleiders
 • Wouter van der Laan: docent En, Instituutsopleiders Farel College en Corderius College

Hogeschool Windesheim

 • Joop de Vries: docent Gs, Instituutsopleider Het Element, relatiebeheerder Windescheim, lid stuurgroep
 • Han van Nieuwenhuizen: docent Ec, instituutsopleider Corlaer College

Vrije Universiteit Amsterdam

 • Dominicus Kamsma, VU, lid stuurgroep

Taken:

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de stuurgroep vastgesteld beleid ten aanzien van het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren.
 • uitwerken didactisch concept
 • ontwikkelen gezamenlijk opleidingsprogramma, incl. leerwerktaken, begeleidingsstructuur, professionalisering
 • ontwikkelen procedures en instrumenten
 • uitvoeren van kwaliteitsmetingen 

Overlegfrequentie:

 • maandelijks

Werkgroepen

Taken 

 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de onderdelen van het opleidingsplan.
 • Werkgroep 1: Opleidingsprogramma (Afstemmen curricula van de eigen scholen en de instituten).
 • Werkgroep 2: Professionalisering (Blijvend leren t.o.v. startend leren, Onderzoeken begeleidingsinstrumenten o.a. Lesson Study).
 • Werkgroep 3: Organisatie (Welke schoolorganisatie zet je neer voor een lerende organisatie?).
 • Werkgroep 4: Onderzoek (Opzet en uitvoering onderzoek in de school)
 • Werkgroep 5: Kwaltiteitszorg: nog samen te stellen

Facilitering: te besteden per school aan taakuren: 160 uur (40/30/30/30/30)

Vergaderfrequentie: divers, afhankelijk van ontwikkelfase.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \