e940848c6c050edd7c01dab4afec00e8
De vijf scholen van de Meewegen OpleidingsSchool  / MOS

1. Corderius College (Amersfoort) 
Het Corderius geeft in haar beleid 'Ruimte aan talent' en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Dat sluit aan bij de brede instroom van mavo tot en met gymnasium. Een speciaal masterclass-programma geeft extra uitdaging aan de vwo-leerlingen die dit aankunnen. Het Corderius College is een school met een open en persoonlijk karakter en herkenbare christelijke waarden en normen. Het Corderius College is aanhanger van het Schoolwide Positive Behavior Support dat gericht is op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De school heeft een academische werkplaats ingericht voor het uitvoeren van onderzoek door de docenten en studenten. Daarnaast heeft het Corderius College een interne Academie voor professionalisering van studenten en medewerkers

Onderwijsaanbod: mavo, havo, atheneum, gymnasium
Aantal leerlingen: 1700

2. Corlaer College (Nijkerk)
Corlaer College is een moderne, sportieve school, waarin de leerling het middelpunt vormt. 
Op Corlaer is respect hebben voor elkaar en opkomen voor de ander een belangrijke kernwaarde. Het is een school voor nieuwsgierige en actieve leerlingen. Corlaer College werkt vanuit de drie kernbegrippen relatie, autonomie en competentie aan eigentijds onderwijs waarmee leerlingen worden opgeleid voor en voorbereid op de 21ste eeuw. Leerlingen werken in domeinen en maken daarbij gebruik van chromebooks. In januari 2016 is aan het Corlaer College het predicaat Excellente School toegekend.

Onderwijsaanbod: vmbo, havo en atheneum
Aantal leerlingen: 2030

3. Farel College (Amersfoort)
Het Farel College biedt leerlingen onderwijs met onbegrensde mogelijkheden in een moderne setting. We maken werk van gedifferentieerde uitstroommogelijkheden. Hierbij gelden de vier aandachtgebieden Language school, Bèta campus, Farel academy en Farel community. Dit alles op basis van onze kernwaarden waarin we ambitieus en betrokken zijn bij elkaar. De school heeft een sterke tweetalige Engelstalige afdeling (TTO) voor al het onderwijsaanbod in school. Het accent van het onderwijs ligt op vergroting van zelfstandigheid van onze leerlingen via de weg van het 80-20 leren. 

Onderwijsaanbod: vmbo-t, havo en atheneum 
Aantal leerlingen: 1370

4. Oostwende College (Bunschoten)
Het Oostwende College biedt ondernemend onderwijs voor elke geleding binnen school. Ze streeft daarbij naar zelfstandigheid en samenwerking in een veilige omgeving met aandacht voor elkaar. De school behoort tot het netwerk van IBC scholen (International Business College) met een specifiek hierbij behorend curriculum, mogelijk gemaakt door het 80-20 leren. De school werkt intensief samen met plaatselijke ondernemers. Daarnaast is de school een sportieve school met extra programma’s op dit vlak.

Onderwijsaanbod: vmbo, mavo, havo en atheneum-onderbouw
Aantal leerlingen:  400

5. Het Element  (Amersfoort)
Het Element is een school voor VMBO. Het bijzondere is dat het praktijkvak al in de onderbouw wordt gekozen en daardoor na klas 3 kan worden afgerond. De leerlingen krijgen in het vierde jaar praktijklessen vanuit het MBO. De focus ligt op een goede doorstroming naar het MBO. De school biedt 7 profielen aan en geldt als ambitieus qua onderwijsconcept. Het Element is een samenwerking tussen het Prisma College en het Vakcollege Amersfoort en hoopt in 2018 op dezelfde locatie het onderwijs van de twee scholen aan te bieden.
Onderwijsaanbod: VMBO B/K/GT
Aantal leerlingen: 610

Het Element Taalcentrum (2 locaties)
Het taalcentrum is een regionale voorziening waar de verwerving van de Nederlandse taal kern is van het programma. Er zijn op de twee locaties 300 leerlingen (nieuwkomers en vluchtelingen). Dit zijn kleine en overzichtelijke scholen (165 lln en 135 lln) met veel aandacht voor individuele begeleiding. Het concept is er op gericht om leerlingen startbekwaam te laten worden voor doorstroming naar het reguliere VO en MBO.
Onderwijsaanbod: Eerste opvang van anderstalige leerlingen (12 – 18 jaar).
Aantal leerlingen:  290

© Meerwegen scholengroep \ Contact \