cde440c67bc737a1413250d641138f6b
MOSDe Meerwegen OpleidingsSchool (de MOS) is een samenwerkingsverband van vijf scholen voor voortgezet onderwijs en drie lerarenopleidingen. Sinds 2012 is er een intensieve samenwerking tussen de scholen van de Meerwegen Scholengroep en de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht en Christelijke Hogeschool Windesheim en de eerstegraads lerarenopleiding van de Vrije Universiteit.

Dit partnerschap is beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. De partners zijn sterk verbonden met elkaar als het gaat om de opleiding en professionele ontwikkeling van aankomende leraren. Aan de linkerkant zijn via de menu items verschillende documenten te vinden met verdere informatie over onze opleidingsscholen.
© Meerwegen scholengroep \ Contact \