821932f3972f8d75af387684a4d0638a

Corderius College (Amersfoort)

Het Corderius College is een christelijke school in Amersfoort voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het Corderius geeft in haar beleid 'Ruimte aan talent' en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Dat sluit aan bij de brede instroom van mavo tot en met gymnasium. Een speciaal masterclass-programma geeft extra uitdaging aan de vwo-leerlingen die dit aankunnen.

Het Corderius College is een school met een open en persoonlijk karakter en herkenbare christelijke waarden en normen. De school zegt wat zij doet en doet wat zij zegt - en wordt zo ook door ouders en leerlingen herkend. Er leren en werken bij het Corderius ruim 1.600 leerlingen en 170 personeelsleden.

Nieuwsgierig? www.corderius.nl

© Meerwegen scholengroep \ Contact \