Accent Praktijkonderwijs (Nijkerk) zoekt een docent m/v praktijkonderwijs (AVO)
Het Element Taalcentrum zoekt een docent m/v NT2/Nederlands, 2e graads.
821932f3972f8d75af387684a4d0638a

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. In de GMR zijn naast personeelsleden ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

Onderwerpen die slechts één school aangaan, worden in de eigen deelraad (DMR) besproken. Het college van bestuur is het aanspreekpunt voor de GMR.

Klik hier voor het statuut medezeggenschap.

Klik hier voor het reglement van de GMR.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de GMR.

Hier vindt u het Jaarverslag van de GMR 2016-2017.

Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \