c3220b9e90dadeaf9ece4aeeff63aa83

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. In de GMR zijn naast personeelsleden ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

Onderwerpen die slechts één school aangaan, worden in de eigen deelraad (DMR) besproken. Het college van bestuur is het aanspreekpunt voor de GMR.

Klik hier voor het statuut medezeggenschap.

Klik hier voor het reglement van de GMR.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de GMR.

Hier vindt u het Jaarverslag van de GMR 2015-2016.

Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten van de vergadering van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \