c3220b9e90dadeaf9ece4aeeff63aa83

Namen en adressen:

Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep. Een schriftelijke klacht kan worden gericht aan:

Meerwegen scholengroep
t.a.v. mevr. A. Sättler
Postbus 194
3800 AD AMERSFOORT

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris, mevrouw Arjenne Sättler. Zij is bereikbaar via e-mail op sattlera@meerwegen.nl.

Interne vertrouwenspersonen
Elke school heeft eigen vertrouwenspersonen. De namen kunt u vinden in de schoolgids.

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie
De Meerwegen scholengroep is voor alle scholen aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder onderwijs (GCBO):

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
Fax: 070 - 3020836
Email: info@gcbo.nl

© Meerwegen scholengroep \ Contact \